Dimaklumkan bahawa JANM sedang melaksanakan aktiviti Migrasi Rangkaian MyGov*Net 2.0.
Sehubungan itu, Sistem iGFMAS dan Sistem Sokongan (eGUMIS, eVENDOR, eMAKLUM, ePenyatagaji-Laporan dan ePenyataPinjaman) tidak dapat diakses sepanjang tempoh pelaksanaan aktiviti seperti berikut:

TARIKH/MASA MULA:

22 SEPTEMBER 2023 (JUMAAT)/ 11.30 MALAM

TARIKH/MASA TAMAT:

23 SEPTEMBER 2023 (SABTU)/ 4.30 PAGI

Untuk sebarang pertanyaan, sila emel kepada helpdeskbptm@anm.gov.my atau hubungi talian 1-300-88-8842.