Sistem yang menghantar notifikasi status invois dan bayaran kepada penerima bayaran iaitu kategori pembekal dan individu (termasuk penjawat awam).

Semua individu dan pembekal yang berurusan dengan Kerajaan (meliputi skop BEKALAN, PERKHIDMATAN dan KERJA). 

eMAKLUM tidak memerlukan sebarang pendaftaran sama ada dari pembekal atau individu.

Sila masukkan Nombor.Kad Pengenalan (individu)/ Nombor Pendaftaran Syarikat (pembekal) di medan pertama, dan masukkan Nombor Akaun atau Nombor Invois di medan kedua.

Nota : Penggunaan Nombor invois hanya terpakai kepada pembekal sahaja untuk tujuan semakan/carian selain  bayaran melalui Electronci Fund Transfer (EFT) iaitu bayaran melalui cek/draf bank/pindahan wang (Telegraphic Transfer).

Terdapat 4 jenis notifikasi invois iaitu:

  • Diterima = dokumen invois Berjaya dikunci masuk oleh 1GFMAS;
  • Disemak = dokumen invois berjaya disahkan oleh pegawai di peringkat Pejabat      Perakaunan (AO)/Pusat Tanggungjawab (PTJ);
  • Diperakukan = dokumen invois Berjaya diluluskan oleh pegawai di AO/ PTJ; dan
  • Dikuiri = dokumen invois dikuiri atas sebab-sebab tertentu.

      Walau bagaimanapun, penerima tidak semestinya menerima keempat-empat jenis notifikasi tersebut kerana bergantung kepada pemprosesan dan maklumat invois penerima.

Terdapat 4 jenis notifikasi bayaran iaitu:

  • Dihantar ke bank = maklumat bayaran EFT telah dihantar ke bank;
  • Diterima oleh bank = maklumat bayaran EFT telah berjaya diterima oleh pihak bank dan proses bayaran mengambil masa selewat-lewatnya 3 hari waktu bekerja.;
  • Ditolak oleh bank = maklumat bayaran EFT gagal diproses oleh bank; dan
  • Dikeluarkan =status bayaran bagi non-EFT iaitu cek/draf bank/pindahan wang (Telegraphic Transfer).                                                                                                
     Walau bagaimanapun, penerima tidak semestinya menerima keempat-empat jenis notifikasi tersebut kerana bergantung kepada pemprosesan dan maklumat bayaran penerima.

Semakan PWR tidak dapat dibuat bagi tempoh Januari hingga 10 April 2018 kerana tiada padanan di antara maklumat invois dan bayaran.Bagi PWR yang tidak dapat dicetak di eMAKLUM, AO/PTJ boleh mencetak Arahan Bayaran yang lengkap di Portal 1GFMAS mengikut tatacara seperti yang telah dikemukakan oleh Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP), JANM.

Semakan PWR yang lengkap dapat dibuat di eMAKLUM bagi maklumat panjar yang bertarikh selepas 10 April 2018.

Notifikasi status invois dan bayaran kepada penerima bayaran akan dihantar kepada emel penerima seperti yang terkandung di dalam maklumat invois. Bagi pembekal atau individu yang hanya mempunyai nombor telefon bimbit, notifikasi akan dihantar melalui sms ke nombor tersebut. 

Rekod pembayaran mengambil masa dalam tempoh empat (4) hari dari tarikh terima dokumen lengkap sebelum status bayaran dipaparkan di sistem eMAKLUM.

Fungsi pop-up di browser (Chrome/Internet Explorer/Firefox) telah dimatikan (blocked). Pengguna perlu membenarkan fungsi pop-up (sila rujuk Settings di browser masing-masing) bagi mencetak maklumat bayaran tersebut.

Sila kemukakan nama syarikat, no pendaftaran syarikat, alamat, no telefon dan nama pusat pembayar atau nama Kementerian atau Jabatan yang anda berurusniaga, seterusnya keterangan aduan.

Mulai 30 Julai 2021, Sistem eMaklum hanya menyimpan maklumat notifikasi pembayaran bagi tempoh 18 bulan terkini sahaja. Selepas daripada tempoh tersebut, maklumat akan dikeluarkan secara automatik daripada sistem. 

Adalah menjadi tanggungjawab tuan/puan untuk memuat turun maklumat tersebut ke dalam hard disk atau pendrive untuk kegunaan tuan/puan pada masa hadapan.